Poslední aktualizace:

 

16.12.2018 - Do galerie Czech Central Mountains přidány   snímky z vrchu Radobýl nedaleko Litoměřic

 

10.12.2018 - Do galerie Czech Central Mountains přidány tři podzimní snímky z vyhlídky Skalky 

 

19.9.2018 - Fotografie z pláže 't Oude Vuur v Holandsku přidány do galerie Sea Side (5 fotografií) a do galerie Black & White (1 fotografie).

 

13.9.2018 - Do galerie Sea Side přidáno 8 fotografií z letošní dovolené v Rogoznici v Chorvatsku a do galerie Black & White přidána jedna fotografie z téhož místa.

 

21.4.2018 - Do galerie Black & White přidány tři fotografie - jedna z Liliensteinu, druhá fotografie větrných mlýnů v holandském Zaanse Schans a poslední z letošního  Stubaiského ledovce.

Do galerie Flowers přidáno sedm snímků.

 

21.1.2018 - Do galerie Czech Central Mountains přidány podzimní fotografie z vyhlídky na Labe jménem Krkavčí skála a jeden snímek z vrchu Číčov 

 

3.11.2017 - Do galerie Czech Central Mountains přidány fotografie z vyhlídek na Labe

 

2.11.2017 - Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sanstones přidáno pár fotografií z letního focení na Liliensteinu

 

1.11.2017 - Do galerie Sea Side přidáno pár fotografií z letošní dovolené v Chorvatsku, konkrétně z návštěvy vyhlídky Čelinka.

Zároveň jsem po delší době stránky trochu pročistil a smazal méně povedené snímky. 

 

4.2.2017 - Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones  Black & White  přidáno pár snímků ze zimních Tiských stěn.

 

22.12.2016 - Do galerie Czech Central Mountains přidáno pár snímků z Doerellovy vyhlídky nedaleko Ústí nad Labem.

 

18.12.2016 - Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones přidán snímek ze Šaunštejnu a jeden snímek Komáří vížky přidán do galerie Ore MountainsDo galerie Czech Central Mountains přidáno pár snímků z Trojhory nedaleko Litoměřic.

 

2.12.2016 - Do galerie Cities přidáno pár snímků ze služebních cest do německého Düssledorfu.

 

11.11.2016 - Do galerie Black & White  přidáno pár snímků z poslední doby.

 

27.8.2016 - Do galerie Sea Side přidány letošní fotografie z Biogradu na Moru.

 

21.6.2016 - Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones přidány fotografie ze Křížového vrchu a Mariiny vyhlídky.

 

23.4.2016 - Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones přidány fotografie ze zimního Děčínského Sněžníku.

 

19.3.2016 - Do sekce Achievements jsem přidal oddíl s odkazy na pár webů, kde byly různé moje fotografie použity.
Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones přidány fotografie zimních Tiských stěn. Galerie jsou nyní řazeny on nejnovějších k nejstarším dle data přidání.

 

26.01.2016 - Do galerie Czech Central Mountains jsem přidal pár fotek z vyhlídky Vysoký Ostrý u Ústí nad Labem z podzimu loňského roku. Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones přidáno pár fotek z podzimního Bastei.

 

13.12.2015 - Do galerie Miscellaneous Landscape jsem přidal dvě fotky z Vaňovské skály a Vaňovského vodopádu. Do galerie Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones přidáno pár fotek z Tiských stěn a Bastei.

 

3.11.2015 - Do galerie Czech Central Mountains jsem přidal pár fotek z kopce Raná pořízených na sklonku letošního léta

 

15.10.2015 - Založil jsem novou galerii Panorama a přidal do ní pár starších i novějších fotek

 

17.5.2015 - Do galerie Landscape/Czech Saxony Switzerlan přidáno pár snímků z Tiských stěn

 

15.03.2015 -  Do galerie Cities přidáno pár snímků z brouzdání Prahou

 

04.01.2015 -  Do galerie Cities přidáno pár snímků ze služebních cest do Düsseldorfu

 

25.10.2014 -  V listopadovém vydání časopisu FotoVideo vyšlo review mého portfolia na těchto stránkách a kromě slov chvály, za která díky, se mi dostalo i řady podnětů, jak tyto stránky uživatelsky zpříjemnit. Takže jsem nelenil a dle připomínek stránky upravil :o)

 

27.09.2014 -  Do galerie  

Landscape/Czech Saxony Switzerland přidány fotografie z Pfaffensteinu a Bastei v Saském Švýcarsku.

Do galerie Landscape/Sea side  a Black & White přidány fotografie z Biogradu na Moru.

Dříve jsem řadil abecedně, nyní řadím fotografie od nejstarší k nejnovější dle data nahrání do alba.

 

17.05.2014 -  Do galerie 

Landscape/Czech Saxony Switzerland přidány fotografie z loňské návštěvy Liliensteinu v Saském Švýcarsku.

 

15.12.2013 -  V sekci  
Achievements/Publications přidána fotografie černobílé krajiny umístěná v soutěži Digitálního fotomagazínu.

Do galerie Landscape/Black & White přidána fotografie z Liliensteinu. 

 

28.9.2013 -  V sekci 
Achievements/Publications přidána vítezná fotografie 8. kola soutěže Fotograf roku na cestách 2013.

Do galerie Landscape/Sea side přidány fotografie z Lignana v Itálii.

 

20.9.2013 -  V sekci Achievements/Publications přidána další fotografie otištěná v Digitálním fotomagazínu. 

 

11.9.2013  -  Galerii Landscape jsem rozdělil do tří podgalerií pro lepší přehlednost. 

 

25.8.2013  -  Do galerie Landscape přidány tři fotografie pořízené pod kopcem Bořeň a tři fotografie z vrcholu.

Last update:

 

December 16th 2018 - Into the gallery Czech Central Mountains added photos from the Radobýl hill near Litoměřice 

 

December 12th 2018 - Into the gallery Czech Central Mountains added three autumn photos from the Skalky viewpoint 

 

September 19th 2018 - Photos from the beach 't Oude Vuur in Netherlands added into the gallery Sea Side (5 photos) and into the gallery Black & White (1 photo).

 

September 13th 2018 - Into the gallery Sea Side added 8 photos from this year's vacation in Rogoznica in Croatia and into the gallery Black & White added one picture from the same location.

 

April 21st 2018 - Into the gallery Black & White added three photos - first one from Lilienstein, second one of wind mills in the Zaanse Schans in Netherlands and the last one from this year's Stubai Glacier.

Into the gallery Flowers added seven photos.

 

January 21st 2018 - Into the gallery Czech Central Mountains added photos from viewpoint of Labe river called Krkavčí skála and one shot from the Číčov hill

 

November 3rd 2017 - Into the gallery Czech Central Mountains added photos from viewpoints of Labe river

 

November 2nd 2017 - Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added a few photos from summer shooting on Lilienstein.

 

November 1st 2017 - Into the gallery Sea Side added a few photos from this year's vacation in Croatia, from visiting the viewpoint Čelinka in particular.

At the same time I've tidied up the pages a bit and deleted some of the not so good shots.

 

February 2nd 2017 - Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones and  Black & White added a few shots from Tisá walls.

 

December 21st 2016 - Into the gallery Czech Central Mountains added a few shots from Doerell viewpoint near Ústí nad Labem.

 

December 18th 2016 - Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added one shot from Šaunštejn and one shot of Komáří vížka added into the gallery Ore MountainsInto the gallery Czech Central Mountains added a few shots from Trojhora near Litoměřice.

 

December 2nd 2016 - Into the gallery Cities added a few shots from the business trips to Düsseldorf in Germany.

 

November 11th 2016 - Into the gallery Black & White added a few recent shots.

 

27th 2016 - Into the gallery Sea Side added this year's photos from Biograd na Moru.

 

June 21st 2016 - Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added a few shots from the "Křížový vrch" hill and Mariina's viewpoint.

 

April 23rd 2016 - Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added a few shots from winter Děčínský Sněžník hill.

 

March 19th 2016 - Into the section Achievements added the block with links to websites where some of my photos were used.

Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added a few shots from winter Tisá walls. Galleries are now sorted out from the newest to the oldest by the date of addition.

 

January 26th 2016 - Into the gallery Czech Central Mountains added a few shots from the Vysoký Ostrý veiwpoint near Ústí nad Labem taken in autumn last year. Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added a few shots from Tisá rocks and Bastei.

 

December 12th 2015 - Into the gallery Miscellaneous Landscape added two shot from Vaňovská rock and Vaňov waterfall. Into the gallery Czech Saxony Switzerland and Elbe Sandstones added a few shots from Tisá rocks and Bastei.

 

November 3rd 2015 - A few new shots taken from the Raná hill at the end of the Summer this year added into the gallery Czech Central Mountains

 

October 15th 2015 - I have created new gallery Panorama and added a few older and newer photos

 

May 5th 2015 - A few photos added into the gallery Landscape/Czech Saxony Switzerlan

 

March 15th 2015  -  A few photos from browsing through Prague added to the gallery Cities

 

January 4th 2015  -  A few photos from the business trips to Düsseldorf added to the gallery Cities

 

October 25th 2014  -  There was published a review of my portfolio on this site in the November issue of the FotoVideo magazine. Beside the words of praise, which I'm thankful for, I also received some suggestions how to improve these pages to be more user enjoyable. So I did not hesitate and edited the pages according to these comments :o)

 

September 27th 2014  -  Into the gallery Landscape/Czech Saxony Switzerland added photos from Pfaffenstein and Bastei in Saxony Switzerland.
Into the galery Landscape/Sea side and Black & White added photos from Biograd na Moru.

I sorted the photos alphabetically before, now I sort them from the oldest to the newest by the date of upload to the album.

 

May 17th 2014  -  Into the gallery Landscape/Czech Saxony Switzerland added photos from last year's visit of Lilienstein in Saxony Switzerland.

 

December 15th 2013 -  In the section Achievements/Publications has been added photo placed in the competition of the "Digitální fotomagazín".

Into the gallery Landscape/Black & White has been added photo from Lilienstein.

 

Sept 28th 2013 -  In the section Achievements/Publications has been added winning photo of the 8th round of the Photographer of the year on the road 2013 competition.

Into the gallery Landscape/Sea side have been added photos from Lignano in Italy.

 

Sept 20th 2013 -  In the section Achievements/Publications has been added another photo published in the "Digitální fotomagazín"added .

 

Sept 11th 2013  -  I have reorganised the gallery Landscape and split it into three sub galleries for better clarity.

 

Aug 25th 2013  -  Into the gallery Landscape added three photos taken under the Bořeň hill and three photos from the top of it.